ចែកកន្សែងជូតទឹកភ្នែក

#ស្នេហ៍នេះដើម្បីតែអូន បើកំសត់ដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកចឹង មានតែចែកកន្សែងជូតទឹកភ្នែកដល់អតិថិជនដែលបានទិញសំបុត្រកុនតាមកម្មវិធីទ្រូម៉ាន់នី នៅគ្រប់រោងភាពយន្ត Major Cineplex ។ សូមមកទទួលយកកាដូអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ស្រស់ស្អាតនេះ នៅបញ្ជរឆែកសំបុត្រ ។

បញ្ជាក់៖

- ផ្តល់ជូនតែនៅរោងភាពយន្ត Major Cineplex តែប៉ុណ្ណោះ

- អតិថិជនតម្រូវអោយយក QR សំបុត្រដែលបានទិញរួច មកប្តូរយកកន្សែងនៅបញ្ជរឆែកសំបុត្រ

-ចំនួនកន្សែងមានកំណត់ អ្នកមកមុន បានមុន

-កន្សែងមួយ សម្រាប់មួយប្រតិបត្តិការ

ព័ត៌មានលម្អិត 023 999 639

បញ្ចុះតម្លៃ 25% បញ្ចូលលុយទូរសព្ទ

បញ្ចូលលុយទូរសព្ទតាមកម្មវិធី TrueMoney រហ័ស និងចំណេញសម្រាប់អ្នកដាច់លុយទូរសព្ទពេលកណ្តាលយប់។

បញ្ជាក់៖

- បញ្ចុះតម្លៃ 25%

- លុយត្រឡប់ ធំបំផុត ១ដុល្លា

- សម្រាប់១ដង ក្នុង១ខែតែប៉ុណ្ណោះ

- សុពលភាពដល់ ថ្ងៃទី 31 ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩

ព័ត៌មានលម្អិត 023 999 639

 

ផ្ញើលុយ ឥតគិតថ្លៃ

ឥឡូវនេះ អតិថិជនទ្រូម៉ាន់នីអាចផ្ញើលុយឥតគិតថ្លៃសេវា ជាមួយកម្មវិធីទ្រូម៉ាន់នី ។ មានកម្មវិធី ទ្រូម៉ាន់នីក្នុងទូរសព្ទដៃហើយឬនៅ ?

Download កម្មវិធី TrueMoney ឥឡូវនេះ ? http://bit.ly/TrueMoneyAppKH

បញ្ជាក់៖

- ផ្ញើលុយក្រោម 40ម៉ឺនរៀល ឬ 100 ដុល្លា ទៅកាន់គណនី ឬ គ្មានគណនី

- ត្រឹមតែ 2ដងក្នុង1ខែតែប៉ុណ្ណោះ

ព័ត៌មានលម្អិត 023 999 639

 

ផ្ទេរប្រាក់

 ផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីទូទាំង២៥ខេត្តក្រុង អស់ត្រឹមតែ ១៥០០៛។

ព័ត៌មានលម្អិត 023 999 639