និស្សិតទទួលបាន $5 ត្រលប់មកវិញរាល់ពេលបង់ថ្លៃសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ តាមកម្មវិធីទ្រូម៉ាន់នី ។ កាន់តែងាយស្រួល....

បញ្ជាក់៖

- ការផ្តល់ជូនសម្រាប់តែការបង់ថ្លៃសិក្សាចាប់ពី 200ដុល្លាឡើងទៅតែប៉ុណ្ណោះ

- សម្រាប់តែនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយសាខាភ្នំពេញ ខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តសៀមរាប

- សុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ៦ ខែធ្នូ រហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៨ ។

 

តើអ្នកក្លាយជា mTrue ហើយឬនៅ? បើនៅ សូមចាប់ផ្តើមដោយងាយៗ ដោយគ្រាន់តែណែនាំ uTrue ម្នាក់អោយប្រើប្រាស់កម្មវីធី

TrueMoney ដើម្បីទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត 1$ សម្រាប់ការណែនាំ uTrue បានម្នាក់ ។

របៀបក្លាយជា mTrue៖

1. ជ្រើសរើសប៊ូតុង Inviter

2. ចុចពាក្យ Upgrade ដើម្បីបញ្ចូលលេខអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក

3. ថតរូបអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផ្នែកខាងមុខ

4. ថតរូបអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផ្នែកខាងក្រោយ

5. ថតរូបខ្លួនឯងជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផ្នែកខាងមុខ

6. បន្ទាប់ពីការបញ្ចូលអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកទទួលបានជោគជ័យ សូមបើកប៊ូតុង TrueInviter

7. លេខកូដ mTrue អាចប្រើប្រាស់បាន លោកអ្នកបានក្លាយជា mTrue ដោយជោគជ័យ ។

 

ផ្ញើលុយ ឥតគិតថ្លៃ

ឥឡូវនេះ អតិថិជនទ្រូម៉ាន់នីអាចផ្ញើលុយឥតគិតថ្លៃសេវា ជាមួយកម្មវិធីទ្រូម៉ាន់នី ។ មានកម្មវិធី ទ្រូម៉ាន់នីក្នុងទូរសព្ទដៃហើយឬនៅ ?

Download កម្មវិធី TrueMoney ឥឡូវនេះ ? https://bit.ly/2NiWWzz

បញ្ជាក់៖

- ផ្ញើលុយក្រោម 40ម៉ឺនរៀល ឬ 100 ដុល្លា ទៅកាន់គណនី ឬ គ្មានគណនី

- ត្រឹមតែ 2ដងក្នុង1ខែតែប៉ុណ្ណោះ

 

បញ្ចុះតម្លៃ 50% លើសំបុត្រកុន

 

បញ្ចុះតម្លៃ 50% សម្រាប់ការទិញសំបុត្រកុន 2D និង 3D របស់រោងភាពយន្ត Major Cineplex ទាំង 4 សាខា តាមរយៈកម្មវិធី TrueMoney ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី 08 សីហា នេះតទៅ ។

បញ្ជាក់៖

-ការផ្តល់ជូននេះបានតែ ១ដង ក្នុង ១ សប្តាហ៍ សម្រាប់ ២ សំបុត្រតែប៉ុណ្ណោះ ។

-អតិថិជនរបស់កម្មវិធី TrueMoney ទាំងអស់អាចដាក់លុយក្នុងគណនីដើម្បីទិញសំបុត្រកុនឥឡូវនេះជាមួយភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ។

 

 

 បញ្ចូលលុយទូរសព្ទបញ្ចុះតម្លៃ 50%

ដាក់ទូរសព្ទតាមគណនី TrueMoney ងាយៗហើយទទូលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% រកណាបាន! រហ័សហើយចំណេញបានការបញ្ចុះតម្លៃទៀត

បញ្ជាក់៖ 

- កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូន 1ដង ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែ 

- ដាក់ចាប់ពី 5$ ឡើងបញ្ចុះតែ 2.5$ ប៉ុណ្ណោះ 

- សុពលភាពដល់ 30 វិច្ឆិកា 2018 ។

 

 

ផ្ទេរប្រាក់

 ផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីទូទាំង២៥ខេត្តក្រុង អស់ត្រឹមតែ ១៥០០៛។

ព័ត៌មានលំអិត 023 999 639