បញ្ចុះទៀតហើយ!! រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ 50% លើការទិញសំបុត្រកុននៅរោងភាពយន្ត Major cineplex Soriya ប្រញាប់ឡើង!! 

លក្ខខណ្ឌនិងការអនុវត្ត៖

1.បញ្ចុះតម្លៃ 50% លើសំបុត្រកុនសម្រាប់អតិថិជនទិញតាម TrueMoney App

2. ការបញ្ចុះតម្លៃច្រើនបំផុតបាន 2ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ!

3. សម្រាប់សំបុត្រកុននៅរោងភាពយន្ត Major cineplex គ្រប់សាខា

4. ការផ្តល់ជូននេះបានតែ 1ដង ក្នុង 1 គណនី សម្រាប់ 1 សំបុត្រអំឡុងពេលប្រូម៉ូសិនតែប៉ុណ្ណោះ!

5. ការបញ្ចុះតម្លៃនេះ ទៅលើតែ 1រឿងតែប៉ុណ្ណោះ

6. សុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 12ដល់ 18 ខែសីហា ឆ្នាំ2019

 ? ចុចទីនេះដើម្បីទិញសំបុត្រកុន ឬទាញយក TrueMoney App៖  https://truemoneyapps.page.link/ticketing_50promo

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់៖ 023 999 639