សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តមើលកុនទាំងអស់ អ្នកនឹងទទួលបានការផ្តល់ជូនជាពិសេស បញ្ចុះតម្លៃ50% លើការស្កេនចាយលុយតាមកម្មវិធី TrueMoney App នៅ Prime Cineplex សាខាចោមចៅ។

 លក្ខខណ្ឌនិងការអនុវត្ត៖

1. បញ្ចុះតម្លៃ 50% សម្រាប់ការស្កេនចាយលុយលើសំបុត្រកុនតាម TrueMoney App

2. ការផ្តល់ជូននេះបាន 1ដង ក្នុង1សប្តាហ៍  ក្នុង 1 គណនី

3. សម្រាប់គ្រប់ប្រភេទនៃរឿងទាំង 2D និង3D

4. សម្រាប់សំបុត្រកុននៅរោងភាពយន្ត Prime Cineplex សាខាចោមចៅតែប៉ុណ្ណោះ!

5. ការបញ្ចុះតម្លៃច្រើនបំផុតបាន 5,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះ!

6. សុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 15 សីហា ដល់ 31 ខែ សីហា ឆ្នាំ2019

ចុចទីនេះដើម្បីទិញសំបុត្រកុន ឬទាញយក TrueMoney App៖  https://truemoneyapps.page.link/ticketing_50promo

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់៖ 023 999 639