អស់បញ្ហា! អ្នកអាចដកប្រាក់ពីធនាគារដែលជាដៃគូរបស់ភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីបានជាង 10,000កន្លែងទូទាំងប្រទេស។

ងាយៗផ្ញើលុយពីធនាគារ ABA និងធនាគារ Sathapana ទៅកាន់ TrueMoney App បានយ៉ាងងាយស្រួល

របៀបផ្ទេរប្រាក់ពី ABA Mobile មកកាន់ TrueMoney App

1. បើកកម្មវិធី ABA Mobile ហើយជ្រើសរើសមុខងារ “ផ្ទេរប្រាក់”

2. ជ្រើសពាក្យ “ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី TrueMoney”

3. ជ្រើសរើសគណនី ABA ដែលអ្នកចង់ផ្ទេរប្រាក់ចេញ

4. បញ្ចូលលេខគណនី TrueMoney

5. ជ្រើសរើសរូបិយប័ណ្ណដែលចង់ផ្ទេរ (ដុល្លារ / រៀល)

6. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកចង់ផ្ទេរ

7. ចុចពាក្យ រួចរាល់

8. ពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានគណនីនិងចំនួនទឹកប្រាក់

9. បញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការ ដោយដាក់លេខសម្ងាត់របស់អ្នក។

របៀបផ្ទេរប្រាក់ពី Sathapana Mobile មកកាន់ TrueMoney App

1. បើកកម្មវិធី Sathapana Mobile ហើយជ្រើសរើសមុខងារ “ផ្ទេរប្រាក់”

2. ជ្រើសពាក្យ “ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី TrueMoney”

3. បញ្ចូលលេខទូរសព្ទ

4. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ រួចបញ្ចូលលេខគណនីស្ថាបនា

5. ជ្រើសរើសរូបិយប័ណ្ណដែលចង់ផ្ទេរ (ដុល្លារ / រៀល)

6. ពិនិត្យលេខគណនីស្ថាបនា រួចបញ្ចូលលេខសម្ងាត់

7. ចុចពាក្យ Transfer

8. ប្រតិបត្តិការបានជោគជ័យ

ចុចទីនេះដើម្បីផ្ញើលុយ ឬទាញយក TrueMoney App https://truemoneyapps.page.link/mt_bank

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់៖ 023 999 639