ទទួលបានទឹកប្រាក់ $1 ភ្លាមៗទៅកាន់ TrueMoney Wallet របស់អ្នកគ្រប់ពេលដែលអ្នកបង់វិក្កយបត្រ តាមភ្នាក់ងារ ទ្រូម៉ាន់នី ទូទាំងប្រទេស!

លក្ខខណ្ឌដែលត្រូវអនុវត្ត

 1. ផ្តល់ជូនសម្រាប់អតិថិជនដែលបានអញ្ចើញទៅទទួលយកសេវាកម្មផ្ទាល់ពីភ្នាក់ងារ ទ្រូម៉ាន់នី តែប៉ុណ្ណោះ
 2. សម្រាប់អតិថិជនដែលមានកម្មវិធីTrueMoney Walletស្រាប់នឹងមានឱកាសទទួលបាន
  • ច្រើនបំផុត 1 ដុល្លារ ក្នុងមួយសប្តាហ៍
  • ចំនួនប្រតិបត្តិការអប្បបរមា 4 ម៉ឺនរៀល ឬស្មើនឹង ១០ ដុល្លារ ក្នុងមួយដង
  • និងទឹកប្រាក់ដែលផ្តល់ជូនត្រលប់មកវិញមានសពុលភាព 7ថ្ងៃ ប៉ុណ្ណោះ
 3. សម្រាប់អតិថិជនដែលមិនទាន់មានកម្មវិធីTrueMoney Wallet នឹងមិនអាចទទួលបានប្រូម៉ូសិននេះទេ
  • សូមធ្វើការដោនឡូតកម្មវិធីTrueMoney Wallet​ ដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសនេះនៅពេលក្រោយ
 4. បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ទ្រូម៉ាន់នីមិនមានសិទ្ធក្នុងការចូលរួមនេះទេ
 5. ទ្រូម៉ាន់នី សូមរក្សាសិទ្ធកែប្រែលក្ខខណ្ឌនានា ឬផ្អាកកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះ ដោយពុំចាំបាច់ផ្តល់ដំណឹងជាមុនឡើយ