កាន់តែងាយស្រួល និងរហ័សទាន់ចិត្តចំពោះអតិថិជនអម្រឹត!!!

នៅពេលនេះលោកអ្នកអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ទៅវិញទៅមករវាង Amret Mobile និង TrueMoney Wallet រួចធ្វើការដកប្រាក់តាមភា្នក់ងារទ្រូម៉ាន់នី ទូទាំងប្រទេស!

 

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលត្រូវអនុវត្ត៖

  1. សម្រាប់អតិថិជនទាំងដែលបានប្រើប្រាស់កម្មវិធី Amret Mobile និង TrueMoney Wallet
  2. អតិថិជនអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ពីកម្មវិធី Amret Mobile ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីTrueMoney Wallet រួចធ្វើការដកប្រាក់តាមភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី ទូទាំងប្រទេស
  3. ហើយអតិថិជនTrueMoney Wallet ក៏អាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ ចូលទៅក្នុងគណនីAmret Mobile បានផងដែរ
  4. ការផ្តល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ
  5. ទ្រូម៉ាន់នី សូមរក្សាសិទ្ធិកែប្រែលក្ខខណ្ឌនានា ឬ ផ្អាកកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះ ដោយពុំចាំបាច់ផ្តល់ជូនដំណឹងជាមុនឡើយ