ដល់ថ្ងៃប្រកួតអ្នកណែនាំហើយ!! អ្នកណែនាំបានច្រើនបំផុតនឹងឈ្នះទូរសព្ទ iPhone Xមួយគ្រឿង! មកមើលរបៀបលេងទាំងអស់គ្នា!

លក្ខខណ្ឌនិងការអនុវត្ត៖

- អ្នកណែនាំត្រូវតែជាអ្នកដែលមានគណនីពេញលេញ ណែនាំមិត្តភក្តិ ឫក៏អ្នកផ្សេងទៀតឱ្យទាញយកកម្មវិធីទ្រូម៉ាន់នីនិងបំពេញគណនីឱ្យបានពេញលេញ

- អតិថិជនថ្មីត្រូវតែមានគណនីពេញលេញដែលទទួលស្គាល់ពីក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នី

- អតិថិជនថ្មីត្រូវតែធ្វើប្រតិបត្តិ ក្នុងអំឡុងខែមេសានេះ ប្រតិបត្តិការយ៉ាងតិចមួយក្នុងចំណោមសេវាកម្មមួយណាក៏បានដូចជា៖ បញ្ចូលលុយទូរសព្ទ បង់វិក្កយបត្រ ទូទាត់ប្រាក់ និងទិញសំបុត្រកុន

- ចំនួនអ្នកណែនាំមុនថ្ងៃចាប់ផ្តើមមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលឡើយ

- ណែនាំមិត្តភក្តិ យ៉ាងតិចឱ្យបាន ៥នាក់

- ការប្រកួតនេះចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមេសា រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩។

- អ្នកដែលបានណែនាំមិត្តភក្តិ ច្រើនជាងគេទាំង១០រូប យើងនឹងបង្ហាញនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការទ្រូម៉ាន់នីខេមបូឌារៀងរាល់សប្តាហ៌

ទាញយកកម្មវិធីទ្រូម៉ាន់នីដើម្បីឈ្នះ iPhone X៖ http://bit.ly/IW_TLPost #TrueContest #mTrue #uTrue #TrueMoneyApp

**សម្រាប់ការផ្ញើលុយពីគណនីទៅគណនីនិងពីគណនីទៅភ្នាក់ងារគឺមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទេ។